REKRUTACJA 2020/2021

REKRUTACJA 2020/2021

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2020/2021

Rekrutacja do Przedszkola na rok 2020/2021 odbywa się poprzez miejski system rekrutacji.
Do Przedszkola należy dostarczyć wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2020/2021 w terminie od 16 do 25 marca 2020 r.

Uzupełniony i podpisany wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2020/2021 MOŻNA DOSTARCZYĆ NA DWA SPOSOBY:

1.Poprzez wysłanie czytelnego skanu na adres e-mail placówki: ps65@um.bialystok.pl
Wnioski wraz z załącznikami można wydrukować ze strony:
naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok.

2.Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki. W holu, zostanie ustawiona skrzynka, do której rodzice będą mogli wrzucać wnioski rekrutacyjne w zamkniętych kopertach. Potwierdzenie złożenia dokumentów w przedszkolu (skrzynce) rodzice otrzymają na e-maila. Obok nich będą też leżały druki do wypełnienia.