Rodzice dzieci przyjętych w rekrutacji 2020/2021

Rodzice dzieci przyjętych w rekrutacji 2020/2021

OGŁOSZENIE

Prosimy Rodziców dzieci zakwalifikowanych o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia, pobranego z przedszkola albo zeskanowanego dokumentu dostępnego na stronie internetowej placówki i przesłanego na adres e-mail przedszkola do dnia 28 kwietnia 2020r, do godz. 15.00
ps65@um.bialystok.pl . Przekazanie dokumentu jest obowiązkowe, w przypadku jego braku dziecko zostanie usunięte z listy.