Deklaracja uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19