Rekrutacja- potwierdzenie woli !!!

Rekrutacja- potwierdzenie woli !!!

       Rodzice dzieci zakwalifikowanych obowiązani są do podpisania woli przyjęcia dziecka do przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do 29.03.2021 r ( poniedziałek) do godz. 15.00. (druki dostępne u sam. referenta w placówce).

        Nie podpisanie woli przyjęcia będzie skutkowało skreśleniem z listy dzieci zakwalifikowanych.