ZAWIESZENIE ZAJĘĆ !!!

W związku z obostrzeniami obowiązującymi od 27 marca 2021r. przedszkole przyjmie w okresie 29 marca – 9  kwietna 2021r., tylko dzieci Rodziców pracujących w podmiocie wykonującym działalność leczniczą lub realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które wymagają zapewnienia opieki.

*Rodziców tych służb prosimy o wypełnienie wniosku  dostępnego w placówce podczas przyprowadzenia dziecka do przedszkola.