Projekt “Podlasie nasz mały kawałek świata”

Fundacja Majuskuła wraz z Przedszkolem Samorządowym nr 65 w Białymstoku realizują projekt ” Podlasie – nasz mały kawałek świata “. Dzieci z przedszkola biorą udział w bezpłatnych warsztatach edukacyjnych z zakresu historii i dziedzictwa kulturowego. .
Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Podlaskiego.