Projekt “Przedszkolna kraina przedmiotów z odpadów”

Fundacja Majuskuła wraz z Przedszkolem Samorządowym Nr 65 w Białymstoku realizują projekt ” Przedszkolna kraina przedmiotów z odpadów “. Dzieci z przedszkola biorą udział w bezpłatnych warsztatach edukacyjnych z zakresu edukacji ekologicznej. Zajęcia będą związane z działaniami w zakresie możliwości wykorzystania, konieczności segregowania oraz selektywnej zbiórki odpadów.
Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Podlaskiego.