Uwaga Rodzice

Uwaga Rodzice

Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2021 r. (środa) dzieci należy przyprowadzać wejściem głównym od strony szkoły podstawowej.