CZYSTY BIAŁYSTOK – POSPRZĄTAJMY WSPÓLNIE NASZE MIASTO

W piątek tj. 10.09.2021r dzieci z grup IV, V i VI wzięły udział w akcji w akcji “Sprzątanie świata” – tym samym włączyły się do akcji “Czysty Białystok”. Nasze przedszkolaki sprzątały teren wokół swojej placówki.

Celem tej akcji jest budowanie świadomości proekologicznej oraz podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska.