UWAGA RODZICE!

Drodzy Rodzice

Przedszkole Samorządowe nr 65 w Białymstoku w roku szkolnym 2021/2022 pracuje zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS dla przedszkoli z dnia 24 listopada 2020 r.

Do przedszkola przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerowanych chorobą (katar, kaszel, itp.)

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków dla wszystkich naszych wychowanków, pracowników i rodziców przekazuję informację dotyczącą organizacji roku szkolnego 2021/2022:

  • Przedszkole Samorządowe nr 65 w Białymstoku czynne jest w godz. 6.30-17.00.
  • Rodzice zobowiązani są  do przyprowadzania dzieci najpóźniej do godz. 8.30 ze względu na dezynfekcję pomieszczeń.
  • Rodzice mogą wchodzić do holu i szatni w placówce z zachowaniem dystansu społecznego.

Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przestrzegania Procedury Bezpieczeństwa obowiązującej w placówce, a tym samym:

  • noszenia maseczek na terenie placówki,
  • dezynfekcji rąk,
  • zachowania dystansu,
  • nie gromadzenia się w szatni i na holu.

Obowiązuje zakaz przynoszenia własnych zabawek do przedszkola.

Wszyscy rodzice są zobowiązanie do zapoznania się z Procedurą Bezpieczeństwa dostępnej  na stronie internetowej placówki.

Proszę o przestrzeganie ustalonych procedur i zasad.

Magdalena Sieprawska

p.o. Dyrektora PS 65 w Białymstoku