Konkurs „Trzydzieści najpiękniejszych zakątków Podlasia”

Przedszkole Samorządowe Nr 65 w Białymstoku

zaprasza do udziału w miejskim konkursie fotograficznym

 „Trzydzieści najpiękniejszych zakątków Podlasia”

Organizator:

Przedszkole  Samorządowe Nr 65 w Białymstoku

adres: ul. Łagodna 12 , 15-575 Białystok, tel. 85 6533 142

nauczycielki: mgr Agnieszka Stańczuk,  mgr Jolanta Linczuk,

 mgr Monika Kupiec

Cele konkursu:

 •  ukazanie wyjątkowości różnych zabytków Podlasia
 •  budzenie przywiązania do rodzinnych okolic
 • kształtowanie wrażliwości na ich piękno
 • poszerzenie wiedzy dzieci na temat miasta i jego okolic ( krajobrazu,     zabytków w tym przyrodniczych)
 • uchwycenie oznak Polskiej Złotej Jesieni

Uczestnicy:

W konkursie biorą udział dzieci wraz z rodzicami przedszkolaków ze wszystkich grup wiekowych danego przedszkola. Z każdego przedszkola w konkursie może wziąć udział max. 3 dzieci.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs polega na wykonaniu przez rodzica z dzieckiem zdjęcia ukazującego najciekawsze miejsce na Podlasiu
 • Zdjęcie dostarczone na konkurs fotograficzny powinno mieć format 15×21
 • Fotografie powinny być opatrzone  załączoną metryczką i klauzulą informacyjną .
 • Zdjęcia nie mogą przedstawiać postaci ( osób)
 • Prace konkursowe prosimy przekazywać organizatorom konkursu do 15 listopada 2021 roku.
 • Najciekawsze zdjęcia zostaną nagrodzone upominkiem i dyplomem.
 • Z dostarczonych zdjęć przygotowana będzie wystawa w holu przedszkola
 • Fotografie nie będą zwracane, przechodzą na własność przedszkola.

Przebieg konkursu:

 • Termin dostarczania zdjęć upływa dnia 15.11.2021r.
 • Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.
 • Komisja przy ocenie prac będzie brała pod uwagę:
  – oryginalność,
  – estetykę.
 •  O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni na stronie internetowej przedszkola oraz drogą mailowa na adres placówki .
 • Odbiór dyplomów i upominków będzie możliwy w placówce od 29.11.2021r.