” Pluszowy Miś- znany dzieciom nie od dziś” Udział w Miejskim konkursie plastycznym. Praca Marysi.