PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI. ROBIMY KOTYLIONY.