PATROL SZKOLNY W GRUPIE IV

Wizyta Policjantki i Strażnika Miejskiego jeżdżących w patrolu w celu poprawy bezpieczeństwa na terenach placówek oświatowych. Zapoznanie dzieci z pracą patrolu i wyposażeniem osobistym funkcjonariuszy.