Świąteczny Skrzat

Za siódma górą, za łukiem tęczy
Skrzat mały ukrył garniec pieniędzy
Czy chciałbyś znaleźć te skarby skrzata?
Odkopać garniec w złotych dukatach?