Udział w akcji „Razem na Święta”

„Razem na Święta” to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki, w ramach której zachęcaliśmy rodziców i dzieci do niesienia pomocy innym. W naszym przedszkolu zostały zorganizowane następujące akcje charytatywne:

  • Zbieranie środków higienicznych dla podopiecznych Fundacji „Pomóż Im” prowadzącej domowe hospicja dla dzieci.
  • Udział w akcji świątecznej Fundacji A jak – doposażenie świetlicy oddziału onkologii dziecięcej w Białymstoku.
  • „Świąteczna paczka dla seniora” – zbiórka herbat i słodyczy dla Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku.

Serdecznie  dziękujemy  naszym ukochanym Rodzicom i Dzieciom za  aktywny udział  w tych zbiórkach.

Jesteśmy  bardzo  dumni, że  i  tym  razem  nasi  Wspaniali  Rodzice wraz z Dziećmi nie  byli  obojętni  na niesienie pomocy drugiemu człowiekowi,  i  z  tak  wielkim zaangażowaniem  przyłączyli  się  do  tych szlachetnych akcji!

#RazemNaŚwięta