Podziękowanie

Jeszcze raz bardzo dziękujemy Rodzicom i Dzieciom za wsparcie w zbiórce dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej.

Pamiętajmy! – „Bogatym  nie  jest  ten, kto  posiada – lecz  ten, kto  daje  i  potrafi  dawać…”