All posts by Monika

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku

informację dotyczącą aktualnej oferty Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2. Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.ppp2.eu

Specjalna Oferta dla dzieci i młodzieży:
Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży – zgłoszenia mailowe na adres osób prowadzących zajęcia. 
Indywidualne konsultacje, wsparcie – zgłoszenia mailowe na adres osób prowadzących konsultacje.  

Oferta działań z zakresu poradnictwa edukacyjno -zawodowego – zgłoszenia mailowe na adres osób prowadzących proponowane działania.


Dyżur telefoniczny – 85 879 77 71 – codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach:
13.30–15.30 – dyżur pedagoga
16.00–18.00 – dyżur psychologa

E-porady dla osób, które:

·                                 przeżywają różne dylematy życiowe;

·                                 odczuwają swój stan jako kryzys, zmęczenie, zniechęcenie;

·                                 czują, że potrzebują pomocy.

Jeśli macie Państwo wątpliwości, poszukujecie kontaktu ze specjalistą, nie wiecie jak pomóc sobie, dzieciom i bliskim – zapraszamy do kontaktu poprzez e – porady. Pytania, trudności, wątpliwości prosimy kierować na adres: porady@ppp2.eu. Po otrzymaniu wiadomości zostanie ona przekierowana do specjalisty, który zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, odpowie na zgłaszane trudności czy wątpliwości. W zgłoszeniu prosimy o podanie numeru telefonu rodzica.

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH

 1. Emilia Błaszczyk
 2. Artur Butkiewicz
 3. Michał Citko
 4. Aleksandra Cudowska
 5. Oliwia Czerech
 6. Aleksandra Figura
 7. Hanna Golba
 8. Liliana Grzybowska
 9. Szymon Grzybowski
 10. Michał Guziejko
 11. Martyna Hołownia-Zeller
 12. Alicja Jarczewska
 13. Barbara Klepacka
 14. Filip Kliniewski
 15. KAROL KLOZA
 16. Oskar Konopko
 17. Marcin Kopera
 18. Rozalia Kozłowska
 19. Oliwia Krasicka
 20. Anastazja Latarska
 21. Maksymilian Latarski
 22. Oliwia Łuczyńska
 23. Tymon Łupiński
 24. Karol Misiukanis
 25. Adam Ogilba
 26. Amelia Ogilba
 27. Maria Oksztulska
 28. Hanna Omelczuk
 29. Amelia Pasterska
 30. Karina Pawłusz
 31. Mateusz Piotrowiak
 32. Adrianna Plotkowska
 33. Roland Purta
 34. Amelia Sidoruk
 35. Natalia Sienkiewicz
 36. Cezary Sobolewski
 37. Kacper Sobolewski
 38. Lena Socik
 39. Maria Stankiewicz
 40. Natalia Szklanko
 41. Aleksandra Szubzda
 42. Wiktoria Szygałowicz
 43. Adam Trzaska
 44. Marcelina Wanielewska
 45. Krystian Żużel
 46. Ksawery Żużel

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ !!!

W związku z obostrzeniami obowiązującymi od 27 marca 2021r. przedszkole przyjmie w okresie 29 marca – 9  kwietna 2021r., tylko dzieci Rodziców pracujących w podmiocie wykonującym działalność leczniczą lub realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które wymagają zapewnienia opieki.

*Rodziców tych służb prosimy o wypełnienie wniosku  dostępnego w placówce podczas przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

Rekrutacja- potwierdzenie woli !!!

Rekrutacja- potwierdzenie woli !!!

       Rodzice dzieci zakwalifikowanych obowiązani są do podpisania woli przyjęcia dziecka do przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do 29.03.2021 r ( poniedziałek) do godz. 15.00. (druki dostępne u sam. referenta w placówce).

        Nie podpisanie woli przyjęcia będzie skutkowało skreśleniem z listy dzieci zakwalifikowanych.

Lista kandydatów zakwalifikowanych

Lp.ImięNazwisko
1EmiliaBłaszczyk
2ArturButkiewicz
3MichałCitko
4AleksandraCudowska
5OliwiaCzerech
6AleksandraFigura
7HannaGolba
8LilianaGrzybowska
9SzymonGrzybowski
10MichałGuziejko
11MartynaHołownia-Zeller
12AlicjaJarczewska
13BarbaraKlepacka
14FilipKliniewski
15KAROLKLOZA
16OskarKonopko
17MarcinKopera
18RozaliaKozłowska
19OliwiaKrasicka
20AnastazjaLatarska
21MaksymilianLatarski
22OliwiaŁuczyńska
23TymonŁupiński
24KarolMisiukanis
25AdamOgilba
26AmeliaOgilba
27MariaOksztulska
28HannaOmelczuk
29AmeliaPasterska
30KarinaPawłusz
31MateuszPiotrowiak
32AdriannaPlotkowska
33RolandPurta
34AmeliaSidoruk
35NataliaSienkiewicz
36CezarySobolewski
37KacperSobolewski
38LenaSocik
39MariaStankiewicz
40NataliaSzklanko
41AleksandraSzubzda
42WiktoriaSzygałowicz
43AdamTrzaska
44MarcelinaWanielewska
45KrystianŻużel
46KsaweryŻużel

Rekrutacja- sposób składania wniosków

Dnia 24.02.2021 r. (środa) od godz. 8.00 rozpoczynamy rekrutację do przedszkola na rok 2021/2022.

Wnioski rekrutacyjne dostępne będą:

Wypełnione i kompletne wnioski ( wraz z załącznikami) spakowane w kopercie,  prosimy o wrzucanie do kartonu z napisem „REKRUTACJA” umieszczonego przy wejściu głównym.

Rekrutacja 2021/2022-Terminy postępowania rekrutacyjnego

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego:

 •  od 24 lutego do 5 marca 2021r. do godz. 15:00
  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • do 19 marca 2021r. do godz. 12:00
  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 24 marca 2021r. do godz. 15:00
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola
 • do 29 marca 2021r. do godz. 15:00
  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia.
 • 30 marca 2021r. do godz. 15:00
  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/