Category Archives: Aktualności

Aktualności

KONKURS

KONKURS

„BATERIE  ZAGROŻENIE DLA ŚRODWISKA I LUDZI”

NADAL TRWA.

Informujemy Rodziców, że rozpoczęty w tamtym roku szkolnym konkurs  w związku z pandemią został  przedłużony  na  ten rok. Trwa do  20 maja 2021.

Baterie prosimy wsypywać do pojemników znajdujących się w szatni.

Nauczycielkom w grupach należy podać liczbę baterii.

Serdecznie zapraszamy.

Zniżki w opłatach za przedszkole

Zniżki w opłatach w Przedszkolu Samorządowym

Nr 65 w Białymstoku


 I.

Zniżka o  50% na dziecko posiadające orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych; – obniżenie opłaty przysługuje począwszy od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic przedłożył dyrektorowi przedszkola stosowne oświadczenie.

 II.

Zniżka o 50% na dziecko korzystające z usług przedszkola, na które został przyznany zasiłek rodzinny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1952, z późn.zm.)

 a) obniżenie opłaty przysługuje począwszy od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic przedłożył dyrektorowi przedszkola stosowne oświadczenie.

 b) w przypadku utraty prawa do otrzymywania zasiłku, rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu do dyrektora przedszkola

c) utrata uprawnień do obniżenia opłaty z tego tytułu następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiła utrata uprawnień do otrzymywania tego zasiłku.

III.

 Zniżka o 50% na dziecko korzystające z usług przedszkola z rodziny wielodzietnej, uczestniczącej w Programie ‚ Białostockiej Karty Dużej Rodziny” – obniżenie opłaty przysługuje po podaniu dyrektorowi przedszkola numeru dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie (numer Karty BKM) i pozytywna weryfikacja uczestnictwa w Programie przez przedszkole, przy czym:

a) obniżenie opłaty, z tego tytułu przysługuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic podał dyrektorowi przedszkola numer dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie

b) w przypadku zakończenia uczestnictwa w Programie, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola

c) utrata uprawnień do obniżenia opłaty z tego tytułu następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło zakończenie uczestnictwa w Programie.

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

 1. Przedszkole od 1 września 2020 r. będzie otwarte w godzinach 6:30 – 17:00, jednakże godziny pracy mogą ulec zmianie.
 2. Schodzenie się dzieci do przedszkola 6:30-8:30, odbieranie dzieci do godziny 17:00.
 3. W okresie adaptacji zaleca się skrócenie pobytu dziecka w Przedszkolu.
 4. W okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV2:
  1. Rodzic przyprowadzający i odbierający dziecko musi mieć zasłonięty nos i usta. Personel podczas odbierania i wydawania dziecka jest w masce lub w przyłbicy.

 Dziecku przy wejściu do placówki może być mierzona jest temperatura, jeżeli jest wyższa niż 37,2 stopnia Celesjusza dziecko nie zostanie przyjęte w tym dniu do przedszkola. Rodzic przy wejściu do placówki myje ręce płynem dezynfekującym.

 • Podczas pobytu dziecka w Przedszkolu rodzice mają zawsze włączone telefony komórkowe i zapewniają placówce możliwość szybkiego kontaktu.
  • Dziecko nie przynosi ze sobą żadnych przedmiotów z domu (zabawki, książeczki, misie, kocyki , napoje  itp.).
  • Rozmowy z personelem przedszkola są ograniczane do niezbędnego minimum, Rodzic nie wchodzi do sali.
  • Do przedszkola nie mogą być przyprowadzane dzieci, u których występują jakiekolwiek objawy przeziębienia (gorączka, katar, kaszel, duszności, wymioty, biegunka, wysypka, bóle mięśni, utrata smaku, utrata węchu itp.).
  • W trakcie dnia dziecku może być mierzona temperatura. Jeśli temperatura będzie wyższa niż 37,2 stopnie Celsjusza dziecko jest poddawane izolacji do czasu odebrania przez rodziców. Rodzice powinni odebrać dziecko z objawami przeziębienia jak najszybciej od poinformowania przez placówkę.
 • Realizacja podstawy programowej (bezpłatne 5 godzin) odbywać się będzie od godz. 8:30 do 13.30
 • Posiłki: 8:30 – śniadanie, 11:30 – obiad, 14:00 – podwieczorek.
 • W pierwszym dniu przyprowadzając dziecko do przedszkola Rodzic obowiązany jest dostarczyć do przedszkola: wygodne kapcie na zmianę ( nie klapki), ubranie na zmianę ( koszulka, spodenki, majtki)  
 • Grupy I, II, III – pościel i piżama w podpisanym worku.

Rodzice/Opiekunowie są obowiązani poinformować nauczyciela o zmianie numeru telefonu.

Powyższe informacje mogą ulec niewielkim zmianom.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W związku z wznowieniem działalności przedszkola od 25 maja 2020 roku prosimy o rzetelne zapoznanie się z Procedurami bezpieczeństwa, obowiązującymi w okresie pandemii na terenie przedszkoli samorządowych miasta Białegostoku.
Z wyżej wymienionym dokumentem można zapoznać się w siedzibie przedszkola
( wywieszone przy wejściu), oraz na stronie Wschodzący Białystok w zakładce edukacja:
https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja