Category Archives: Aktualności

Aktualności

Lista kandydatów zakwalifikowanych

Lp.ImięNazwisko
1EmiliaBłaszczyk
2ArturButkiewicz
3MichałCitko
4AleksandraCudowska
5OliwiaCzerech
6AleksandraFigura
7HannaGolba
8LilianaGrzybowska
9SzymonGrzybowski
10MichałGuziejko
11MartynaHołownia-Zeller
12AlicjaJarczewska
13BarbaraKlepacka
14FilipKliniewski
15KAROLKLOZA
16OskarKonopko
17MarcinKopera
18RozaliaKozłowska
19OliwiaKrasicka
20AnastazjaLatarska
21MaksymilianLatarski
22OliwiaŁuczyńska
23TymonŁupiński
24KarolMisiukanis
25AdamOgilba
26AmeliaOgilba
27MariaOksztulska
28HannaOmelczuk
29AmeliaPasterska
30KarinaPawłusz
31MateuszPiotrowiak
32AdriannaPlotkowska
33RolandPurta
34AmeliaSidoruk
35NataliaSienkiewicz
36CezarySobolewski
37KacperSobolewski
38LenaSocik
39MariaStankiewicz
40NataliaSzklanko
41AleksandraSzubzda
42WiktoriaSzygałowicz
43AdamTrzaska
44MarcelinaWanielewska
45KrystianŻużel
46KsaweryŻużel

Rekrutacja- sposób składania wniosków

Dnia 24.02.2021 r. (środa) od godz. 8.00 rozpoczynamy rekrutację do przedszkola na rok 2021/2022.

Wnioski rekrutacyjne dostępne będą:

Wypełnione i kompletne wnioski ( wraz z załącznikami) spakowane w kopercie,  prosimy o wrzucanie do kartonu z napisem „REKRUTACJA” umieszczonego przy wejściu głównym.

Rekrutacja 2021/2022-Terminy postępowania rekrutacyjnego

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego:

 •  od 24 lutego do 5 marca 2021r. do godz. 15:00
  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • do 19 marca 2021r. do godz. 12:00
  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 24 marca 2021r. do godz. 15:00
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola
 • do 29 marca 2021r. do godz. 15:00
  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia.
 • 30 marca 2021r. do godz. 15:00
  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/

KONKURS

KONKURS

„BATERIE  ZAGROŻENIE DLA ŚRODWISKA I LUDZI”

NADAL TRWA.

Informujemy Rodziców, że rozpoczęty w tamtym roku szkolnym konkurs  w związku z pandemią został  przedłużony  na  ten rok. Trwa do  20 maja 2021.

Baterie prosimy wsypywać do pojemników znajdujących się w szatni.

Nauczycielkom w grupach należy podać liczbę baterii.

Serdecznie zapraszamy.

Zniżki w opłatach za przedszkole

Zniżki w opłatach w Przedszkolu Samorządowym

Nr 65 w Białymstoku


 I.

Zniżka o  50% na dziecko posiadające orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych; – obniżenie opłaty przysługuje począwszy od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic przedłożył dyrektorowi przedszkola stosowne oświadczenie.

 II.

Zniżka o 50% na dziecko korzystające z usług przedszkola, na które został przyznany zasiłek rodzinny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1952, z późn.zm.)

 a) obniżenie opłaty przysługuje począwszy od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic przedłożył dyrektorowi przedszkola stosowne oświadczenie.

 b) w przypadku utraty prawa do otrzymywania zasiłku, rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu do dyrektora przedszkola

c) utrata uprawnień do obniżenia opłaty z tego tytułu następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiła utrata uprawnień do otrzymywania tego zasiłku.

III.

 Zniżka o 50% na dziecko korzystające z usług przedszkola z rodziny wielodzietnej, uczestniczącej w Programie ‚ Białostockiej Karty Dużej Rodziny” – obniżenie opłaty przysługuje po podaniu dyrektorowi przedszkola numeru dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie (numer Karty BKM) i pozytywna weryfikacja uczestnictwa w Programie przez przedszkole, przy czym:

a) obniżenie opłaty, z tego tytułu przysługuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic podał dyrektorowi przedszkola numer dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie

b) w przypadku zakończenia uczestnictwa w Programie, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola

c) utrata uprawnień do obniżenia opłaty z tego tytułu następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło zakończenie uczestnictwa w Programie.