Category Archives: Aktualności

Aktualności

Rodzice dzieci przyjętych w rekrutacji 2020/2021

OGŁOSZENIE

Prosimy Rodziców dzieci zakwalifikowanych o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia, pobranego z przedszkola albo zeskanowanego dokumentu dostępnego na stronie internetowej placówki i przesłanego na adres e-mail przedszkola do dnia 28 kwietnia 2020r, do godz. 15.00
ps65@um.bialystok.pl . Przekazanie dokumentu jest obowiązkowe, w przypadku jego braku dziecko zostanie usunięte z listy.

Praca zdalna

Z powodu braku możliwości prowadzenia zajęć w placówce, nasi nauczycieli przygotowali różnorodne formy pracy zdalnej z dziećmi.

Nauczycielki z grup I, II, III, V oraz VI- założyły grupowe poczty, do których login i hasło otrzymają Państwo indywidualnie w wiadomości sms.

W grupie IV Panie założyły grupowego bloga, w którym będą zamieszczały wskazówki oraz materiały do pracy z dziećmi https://grupaczwarta.blogspot.com/

Praca w domu

Rodzice z grup IV, V oraz VI, mają możliwość w terminie do 25.03.2020r. wzięcia z przedszkola podręczników do pracy w domu. Wskazówki do pracy dydaktycznej z dzieckiem będą umieszczone na stronie po 26.03.2020r.

Zachęcamy też do odwiedzania naszego przedszkolnego BLOGA, będą tam zamieszczane linki do zabaw oraz propozycje prac z dziećmi.

REKRUTACJA 2020/2021

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2020/2021

Rekrutacja do Przedszkola na rok 2020/2021 odbywa się poprzez miejski system rekrutacji.
Do Przedszkola należy dostarczyć wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2020/2021 w terminie od 16 do 25 marca 2020 r.

Uzupełniony i podpisany wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2020/2021 MOŻNA DOSTARCZYĆ NA DWA SPOSOBY:

1.Poprzez wysłanie czytelnego skanu na adres e-mail placówki: ps65@um.bialystok.pl
Wnioski wraz z załącznikami można wydrukować ze strony:
naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok.

2.Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki. W holu, zostanie ustawiona skrzynka, do której rodzice będą mogli wrzucać wnioski rekrutacyjne w zamkniętych kopertach. Potwierdzenie złożenia dokumentów w przedszkolu (skrzynce) rodzice otrzymają na e-maila. Obok nich będą też leżały druki do wypełnienia.UWAGA

UWAGA !!!

Minister Edukacji Narodowej w dniu 11.03.2020 r. podjął decyzję o zamknięciu placówek oświatowych w terminie
od 16 do 25 marca 2020 r.

W związku z zamknięciem przedszkola Rodzicom należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. A Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego             w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U 2017, poz. 1368).

Całodobowa infolinia Ministerstwa Zdrowia

Jak postępować w przypadku zakażenia koronawirusem SARS-COV-2?

tel. 800 190 590