Category Archives: Aktualności

Aktualności

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

 1. Przedszkole od 1 września 2020 r. będzie otwarte w godzinach 6:30 – 17:00, jednakże godziny pracy mogą ulec zmianie.
 2. Schodzenie się dzieci do przedszkola 6:30-8:30, odbieranie dzieci do godziny 17:00.
 3. W okresie adaptacji zaleca się skrócenie pobytu dziecka w Przedszkolu.
 4. W okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV2:
  1. Rodzic przyprowadzający i odbierający dziecko musi mieć zasłonięty nos i usta. Personel podczas odbierania i wydawania dziecka jest w masce lub w przyłbicy.

 Dziecku przy wejściu do placówki może być mierzona jest temperatura, jeżeli jest wyższa niż 37,2 stopnia Celesjusza dziecko nie zostanie przyjęte w tym dniu do przedszkola. Rodzic przy wejściu do placówki myje ręce płynem dezynfekującym.

 • Podczas pobytu dziecka w Przedszkolu rodzice mają zawsze włączone telefony komórkowe i zapewniają placówce możliwość szybkiego kontaktu.
  • Dziecko nie przynosi ze sobą żadnych przedmiotów z domu (zabawki, książeczki, misie, kocyki , napoje  itp.).
  • Rozmowy z personelem przedszkola są ograniczane do niezbędnego minimum, Rodzic nie wchodzi do sali.
  • Do przedszkola nie mogą być przyprowadzane dzieci, u których występują jakiekolwiek objawy przeziębienia (gorączka, katar, kaszel, duszności, wymioty, biegunka, wysypka, bóle mięśni, utrata smaku, utrata węchu itp.).
  • W trakcie dnia dziecku może być mierzona temperatura. Jeśli temperatura będzie wyższa niż 37,2 stopnie Celsjusza dziecko jest poddawane izolacji do czasu odebrania przez rodziców. Rodzice powinni odebrać dziecko z objawami przeziębienia jak najszybciej od poinformowania przez placówkę.
 • Realizacja podstawy programowej (bezpłatne 5 godzin) odbywać się będzie od godz. 8:30 do 13.30
 • Posiłki: 8:30 – śniadanie, 11:30 – obiad, 14:00 – podwieczorek.
 • W pierwszym dniu przyprowadzając dziecko do przedszkola Rodzic obowiązany jest dostarczyć do przedszkola: wygodne kapcie na zmianę ( nie klapki), ubranie na zmianę ( koszulka, spodenki, majtki)  
 • Grupy I, II, III – pościel i piżama w podpisanym worku.

Rodzice/Opiekunowie są obowiązani poinformować nauczyciela o zmianie numeru telefonu.

Powyższe informacje mogą ulec niewielkim zmianom.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W związku z wznowieniem działalności przedszkola od 25 maja 2020 roku prosimy o rzetelne zapoznanie się z Procedurami bezpieczeństwa, obowiązującymi w okresie pandemii na terenie przedszkoli samorządowych miasta Białegostoku.
Z wyżej wymienionym dokumentem można zapoznać się w siedzibie przedszkola
( wywieszone przy wejściu), oraz na stronie Wschodzący Białystok w zakładce edukacja:
https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja

Rodzice dzieci przyjętych w rekrutacji 2020/2021

OGŁOSZENIE

Prosimy Rodziców dzieci zakwalifikowanych o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia, pobranego z przedszkola albo zeskanowanego dokumentu dostępnego na stronie internetowej placówki i przesłanego na adres e-mail przedszkola do dnia 28 kwietnia 2020r, do godz. 15.00
ps65@um.bialystok.pl . Przekazanie dokumentu jest obowiązkowe, w przypadku jego braku dziecko zostanie usunięte z listy.

Praca zdalna

Z powodu braku możliwości prowadzenia zajęć w placówce, nasi nauczycieli przygotowali różnorodne formy pracy zdalnej z dziećmi.

Nauczycielki z grup I, II, III, V oraz VI- założyły grupowe poczty, do których login i hasło otrzymają Państwo indywidualnie w wiadomości sms.

W grupie IV Panie założyły grupowego bloga, w którym będą zamieszczały wskazówki oraz materiały do pracy z dziećmi https://grupaczwarta.blogspot.com/

Praca w domu

Rodzice z grup IV, V oraz VI, mają możliwość w terminie do 25.03.2020r. wzięcia z przedszkola podręczników do pracy w domu. Wskazówki do pracy dydaktycznej z dzieckiem będą umieszczone na stronie po 26.03.2020r.

Zachęcamy też do odwiedzania naszego przedszkolnego BLOGA, będą tam zamieszczane linki do zabaw oraz propozycje prac z dziećmi.