Kategoria: Music Class

– KOŁO MUZYCZNE “MAŁE PODLASIAKI” –

Koło muzyczne “Małe Podlasiaki” prowadzę w Przedszkolu Samorządowym od prawie 20 lat. Na zajęciach pod moim kierunkiem dzieci rozwijają własne zainteresowania, słuch muzyczny, poczucie rytmu. Praca w zespole wpływa pozytywnie na budowanie więzi oraz prawidłowych postaw społecznych. Ważne jest, aby to przez muzykę poznawały tradycje, kulturę Podlasia wzbogaconą o muzykę, tańce także mniejszości narodowych zamieszkujących […]

Best Preschool Education

We believe in creating a warm, nurturing environment where children feel secure and can gain confidence in their own abilities. We believe that by sharing aspects of their native culture through music, dance, food, language and dress, children expand their knowledge and understanding of the world. We welcome children who speak little or no English […]