Kategoria: Najnowsze

– KOŁO MUZYCZNE “MAŁE PODLASIAKI” –

Koło muzyczne “Małe Podlasiaki” prowadzę w Przedszkolu Samorządowym od prawie 20 lat. Na zajęciach pod moim kierunkiem dzieci rozwijają własne zainteresowania, słuch muzyczny, poczucie rytmu. Praca w zespole wpływa pozytywnie na budowanie więzi oraz prawidłowych postaw społecznych. Ważne jest, aby to przez muzykę poznawały tradycje, kulturę Podlasia wzbogaconą o muzykę, tańce także mniejszości narodowych zamieszkujących […]

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku

informację dotyczącą aktualnej oferty Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2. Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.ppp2.eu Specjalna Oferta dla dzieci i młodzieży:Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży – zgłoszenia mailowe na adres osób prowadzących zajęcia. Indywidualne konsultacje, wsparcie – zgłoszenia mailowe na adres osób prowadzących konsultacje.   Oferta działań z zakresu poradnictwa edukacyjno -zawodowego – zgłoszenia […]

Rekrutacja- potwierdzenie woli !!!

Rekrutacja- potwierdzenie woli !!!        Rodzice dzieci zakwalifikowanych obowiązani są do podpisania woli przyjęcia dziecka do przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do 29.03.2021 r ( poniedziałek) do godz. 15.00. (druki dostępne u sam. referenta w placówce).         Nie podpisanie woli przyjęcia będzie skutkowało skreśleniem z listy dzieci zakwalifikowanych.