Category Archives: Najnowsze

Wpis który będzie się pojawiał na pierwszej stronie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku

informację dotyczącą aktualnej oferty Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2. Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.ppp2.eu

Specjalna Oferta dla dzieci i młodzieży:
Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży – zgłoszenia mailowe na adres osób prowadzących zajęcia. 
Indywidualne konsultacje, wsparcie – zgłoszenia mailowe na adres osób prowadzących konsultacje.  

Oferta działań z zakresu poradnictwa edukacyjno -zawodowego – zgłoszenia mailowe na adres osób prowadzących proponowane działania.


Dyżur telefoniczny – 85 879 77 71 – codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach:
13.30–15.30 – dyżur pedagoga
16.00–18.00 – dyżur psychologa

E-porady dla osób, które:

·                                 przeżywają różne dylematy życiowe;

·                                 odczuwają swój stan jako kryzys, zmęczenie, zniechęcenie;

·                                 czują, że potrzebują pomocy.

Jeśli macie Państwo wątpliwości, poszukujecie kontaktu ze specjalistą, nie wiecie jak pomóc sobie, dzieciom i bliskim – zapraszamy do kontaktu poprzez e – porady. Pytania, trudności, wątpliwości prosimy kierować na adres: porady@ppp2.eu. Po otrzymaniu wiadomości zostanie ona przekierowana do specjalisty, który zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, odpowie na zgłaszane trudności czy wątpliwości. W zgłoszeniu prosimy o podanie numeru telefonu rodzica.

Rekrutacja- potwierdzenie woli !!!

Rekrutacja- potwierdzenie woli !!!

       Rodzice dzieci zakwalifikowanych obowiązani są do podpisania woli przyjęcia dziecka do przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do 29.03.2021 r ( poniedziałek) do godz. 15.00. (druki dostępne u sam. referenta w placówce).

        Nie podpisanie woli przyjęcia będzie skutkowało skreśleniem z listy dzieci zakwalifikowanych.

UWAGA

UWAGA !!!

Minister Edukacji Narodowej w dniu 11.03.2020 r. podjął decyzję o zamknięciu placówek oświatowych w terminie
od 16 do 25 marca 2020 r.

W związku z zamknięciem przedszkola Rodzicom należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. A Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego             w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U 2017, poz. 1368).

Całodobowa infolinia Ministerstwa Zdrowia

Jak postępować w przypadku zakażenia koronawirusem SARS-COV-2?

tel. 800 190 590