Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 65
w Białymstoku

15-757 Białystok
ul. Łagodna 12
tel./fax 85 6533142

ps65@um.bialystok.pl

ul. Łagodna 12, 15-757 Białystok
85 6 53 31 42
ps65@um.bialystok.pl
przedszkole65.bialystok.pl