Rekrutacja 2020/2021

Informujemy Rodziców,

 że od 16 marca 2020 r. (poniedziałek) 

rozpoczynamy rekrutację dzieci do Przedszkola Samorządowego nr 65 w Białymstoku na rok szkolny 2020/2021. Nabór trwać będzie do 25 marca (środa).

Uzupełniony i podpisany wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2020/2021 MOŻNA DOSTARCZYĆ NA DWA SPOSOBY:

1.Poprzez wysłanie czytelnego skanu na adres e-mail placówki: ps65@um.bialystok.pl

Wnioski wraz z  załącznikami można wydrukować ze strony:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok/

2. Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki. W holu, zostanie ustawiona skrzynka, do której rodzice będą mogli wrzucać wnioski rekrutacyjne w zamkniętych kopertach. Potwierdzenie złożenia dokumentów w przedszkolu (skrzynce) rodzice otrzymają na e-maila. Obok nich będą też leżały druki do wypełnienia.

22 kwietnia (środa) do godziny 15:00 podane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Do 28 kwietnia w godzinach pracy przedszkola, Rodzice  winni  pisemnie potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane, poprzez obowiązkowe podpisanie oświadczenia. Brak pisemnego potwierdzenia woli zapisu jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych  do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 zostaną wywieszone 4 maja (poniedziałek) do godziny 15:00.