Rozkład Dnia

6.30 – 8.30 Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z Rodzicami, praca indywidualna i zespołowa z dziećmi, udział dzieci w przygotowaniach dzieci do zajęć, zachęcanie do zabaw z inicjatywy nauczyciela, swobodne zabawy dzieci w dowolnie dobranych grupach, zabawa ruchowa / ćwiczenia poranne.

8.30 – 9:00 Śniadanie

9.00 – 10:00 Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego

10.00 – 11:00 Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku (organizacja gier i zabaw ruchowych, zajęć sportowych, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze

11.00 – 11:30 Przygotowanie do obiadu

11.30 – 12:00 Obiad

12.00 – 14:00 dzieci młodsze – odpoczynek poobiedni
dzieci starsze – zabawa dowolna / zajęcia dodatkowe, gry i zabawy dydaktyczne utrwalające materiał dydaktyczny, zabawy przy muzyce, zajęcia w/g zainteresowań, artystyczne, plastyczne, konstrukcyjne, praca stymulacyjna i wyrównawcza.

14:00 – 14:30 Podwieczorek

14:30 – 17:00 Zabawy swobodne, kontakty indywidualne z Rodzicami, praca korekcyjno – wyrównawcza, prace porządkowo – użyteczne, zabawy na przedszkolnym placu zabaw, rozchodzenie się dzieci.